Kết quả cuộc thi trong nước
Giải thưởng
Việt Nam đạt được
tại cuộc thi quốc tế
Năm
Giải khuyến khích

Siêu ô tô xương rồng Toyota

Nguyễn Phạm Nhật Minh

Trường Tiểu học Công nghệ và Giáo dục Hà Nội